BUREAU 3 - grafisk formgivning - reklamebyrå
Velkommen til Bureau III!

Jeg arbeider med grafisk formgivning og reklame.

Bjørn MørkHelt siden starten tidlig på 80-tallet, har jeg hengt med i dette krevende faget. Gjennom hele karrieren har jeg fokusert på arbeid mot det lokale næringslivet, altså firmaer og forretninger som omgir meg daglig. De mange næringsdrivende jeg har hatt gleden av å bli kjent med opp gjennom årene, er de som har gitt meg innsikt i markedsmekanismene.

Samfunnet vi lever i er i stadig raskere utvikling. Dynamikk, mote-svingningene, forbrukshastigheten, stresset og det stadig aksellererende kravet om effektivitet, stjeler tiden fra oss.

Tiden til å tenke, evaluere og velge blir stadig mindre. Det er her reklamen kommer inn: Den hjelper til å ta de vanskelige valgene!

Nettopp dette, å ta valgene for forbrukeren, er kjernen i reklamens sjel. Reklamen kjenner tidsånden, tidsfargen, tidsklemma etc, etc. Reklamen kan gjøre ditt produkt lekkert for målgruppen gjennom målgruppems verdier, språk og estetiske preferanser.

Bjørn Mørk
     Bjørn Mørk

Innhold © Bureau 3 AS | Utvikling og idé © EyeQ Webdesign Norge